เกมส์ซ้อมพัตต์ระยะ 5 - 15 ฟุต ที่สามารถวัดผลได้จริง (putting scores card chart) ความรู้ดีๆจากสุดยอดหนังสือกอล์ฟ Every shot count

สุดยอด Drill ซ้อมพัตต์ที่จะทำให้คุณรู้ว่า คุณมีฝีมือการพัตต์อยู่ในระดับไหน??   Drill นี้วัดผลได้ตั้งแต่นักกอล์ฟ PGA Tour ถึง นักกอล์ฟมือใหม่   Sponsor...View Details

มาวัดผลรายสัปดาห์ด้วย Okr กันครับ

ความรู้ดีๆจากสุดยอดหนังสือ Every Shot Counts

มาวัดผลรายสัปดาห์ด้วย OKRs กันต่อครับ

English version podcast, it time for you to upgrade a new stats in golf.

ใครที่ยังใช้การเก็บสถิติแบบดั้งเดิม ถึงเวลาที่ต้องอัพเกรดแล้ว... มาใช้สถิติช่วยลดสกอร์กันครับ

If you want an inside of golf improvement , the book called “Every shot counts” is good book to start with.

ตั้งเป้าหมายว่าสำคัญแล้ว แต่การวัดผลนั้นสำคัญกว่า มาวัดผลกันเถอะครับ

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App